Runrig

Da Mile Bliadhna

Runrig

chords Easy easy

by  JOAOEWERTON

save to print version add songbook text version e-mail correct tuner
chordsukulelecavacokeyboardtabbassdrumsharmonicaflute Guitar Pro
close

there isn't a video lesson for this song

chords

Da Mile Bliadhna

	 		
Intro: G  G  G  G 


  verse 1 
G           C         G 
Fo na gealachean ,Air rathad da mhile bliadhn' 
        C    D         G 
Thoir dhuinn an aireamh nuadh ,Na laithean buan 

  verse 2 
G                    C          G 
Co chreideadh na dh' fhairich sinn,'S na chunniac sinn ri ar linn 
        C    D         G 
Thoir dhuinn an aireamh nuadh ,Na laithean buan 

  verse 3 
G                 C         G 
Dh' fhas am fasach suas,Far an do chuir sinn siol ar naire 
        C    D         G 
Thoir dhuinn an aireamh nuadh ,Na laithean buan 

  verse 4 
G              C       G 
Dlieab mor nan daoine ,An t-acras is am pathadh 
        C    D         G 
Thoir dhuinn an aireamh nuadh ,Na laithean buan 

  Instrumental 
G  D Em  C 
G  D G  G 

  Verse 5 
G              C        G 
Anns an aineolas ,Chaidh ar gairdeachas air chall 
        C    D         G 
Thoir dhuinn an aireamh nuadh ,Na laithean buan 

  Verse 6 
G            C        G 
Da mhile bliadhna,Air an rathad lethainn mhall 
        C    D         G 
Thoir dhuinn an aireamh nuadh ,Na laithean buan 

  Bridge 
    C          D 
Tha mi direadh a' chnuic as aird' 
    G         C 
Airson sealladh, dhan an talamh 
       D        F 
Air cul a' ghlinne waobh eile thall 

  Link 
C  Am  C/G  D 

  Verse 7 
G                    C          G       
Air sraidean baile a mhaireas,An la nach criochnaich is nach gluais 
        C    D         G 
Thoir dhuinn an aireamh nuadh ,Na laithean buan 

  Verse 8 
G            C         G 
Tro na h-aireamhean,Mar fharadh theid sinn suas 
        C    D         G 
Thoir dhuinn an aireamh nuadh ,Na laithean buan 

  Verse 9 
G                 C         G 
Anns an dealachadh,Atharraichidh sinn an am priobadh suil 
        C    D         G 
Thoir dhuinn an aireamh nuadh ,Na laithean buan 

  Instrumental 
C  D  G 
C  D  G 
C  D  G7sus4 

  Outro 
        C    D         G 
Thoir dhuinn an aireamh nuadh ,Na laithean buan  x8 
 
		 

Full key step upFull key step up
Half key step upHalf key step up
Half key step downHalf key step down
Full key step downFull key step down
auto scroll beats size up size down change color hide chords simplify chords drawings columns
tab show chords e-chords YouTube Clip e-chords hide all tabs e-chords go to top tab

share