Misc Praise Songs

Caw Vaaj Ntsujplig Chords

Misc Praise Songs

Difficulty: EasyEasy

by educastilho

tuner correct add songbook print version text version save to e-mail
chordsukuleleukulelecavacokeyboardtabbassdrumsharmonicsflute Guitar Pro
close

there isn't a video lesson for this song

chords

Caw Vaaj Ntsujplig

 		verse 1 
D       Em         A 
Caw Vaaj Ntsujplig tug muaj txuj kev hlub 
     F#m        Bm 
Lug nyob huv txhua tug lub sab 
     Em         A        D 
Kuas txuj kev nyuaj-sab hloov ua txuj kev kaaj sab 

verse 2 
D       Em        A 
Thov kaav kuv txujkev xaav hab lub neej 
    F#m        Bm 
Kuas ua lawv Koj lub sab nyam 
    Em         A        D 
Thov ca Vaaj Ntsujplig dlawbhuv lug ua tug coj 

tabchorus
G A F#m Bm Auj...tug Tswv Ye...xus, Em A7 D Thov hloov kuv lub sab G A F#m Bm Auj...tug Tswv Ye...xus, Em A7 D Thov hloov kuv lub sab
tab
verse 1 D Em A Caw Vaaj Ntsujplig tug muaj txuj kev hlub F#m Bm Lug nyob huv txhua tug lub sab Em A D Kuas txuj kev nyuaj-sab hloov ua txuj kev kaaj sab verse 2 D Em A Thov kaav kuv txujkev xaav hab lub neej F#m Bm Kuas ua lawv Koj lub sab nyam Em A D Thov ca Vaaj Ntsujplig dlawbhuv lug ua tug coj
tabchorus
G A F#m Bm Auj...tug Tswv Ye...xus, Em A7 D Thov hloov kuv lub sab G A F#m Bm Auj...tug Tswv Ye...xus, Em A7 D Thov hloov kuv lub sab Em A7 D Thov hloov kuv lub sab
tab

Full key step upFull key step up
Half key step upHalf key step up
Half key step downHalf key step down
Full key step downFull key step down
auto scroll beats size up size down change color hide chords simplify chords drawings columns
tab show chords e-chords YouTube Clip e-chords hide all tabs e-chords go to top tab

share with facebook

Search Paypal